The Most Comprehensive Site of Senior Living Communities in the USA

matthew 6 tagalog magandang balita

Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. “Kayo ang ilaw ng san Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 25 ... 6 Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Matthew 7. Escucha Gratis Sinopsis. Best Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia episodes. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.”. Listen. at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1996. Bibliya Tagalog Holy Bible . Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia - via Podcast Addict | The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bibl Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editor: Podcast; Duración: 25:07:54; Mais informações Añadir a la estante. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: 21 For where your treasure is, there will your heart be also. Truly, I say to you, they have received their reward. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 2009 Explanation of Matthew 6 By Rev. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54 ; Mais informações Adicionar à estante. Version Information. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Magandang Balita ng Kaligtasan - Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasaakin sapagkat ako'y kanyang hinirang; sinugo niya ako upang dalhin ang Magandang Balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang-puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. 34 Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, … Matthew 6 Dec. 31, 2009 00:06:47 SHARE SAVE Matthew 7 Dec. 31, 2009 00:04:19 SHARE SAVE Matthew 8 Dec. 31, 2009 00:06:04 SHARE SAVE Matthew 9 ... Search past episodes of Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mateo 6:24 - Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity Listen on Apple Podcasts. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Mga Taga-Colosas ^. Ouvir. Marcos 8:34 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Verses 1, 2. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 1 In the beginning God created the heavens and the earth. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred … 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at … Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 16 “Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. PODCAST IS CLAIMED This podcast page is claimed and managed by @c413 Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh; at ang … Matthew 1. “Kayo ang asin ng sangkatauhan. Matthew 8. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Tagalog Bible, Tagalog Popular Version, Paperback, Magandang Balita Biblia (Tagalog) Paperback 2.0 out of 5 stars 1 rating See all formats and editions Hide other formats and editions Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. 6 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 5 - 30 Dec 2009 preview. Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible - Bible. 28 “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? 1 At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako pa roon ng Jordan; 2 At nagsisunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. Matthew 6:20-22 King James Version (KJV). Mark 8:34 New International Version (NIV) The Way of the Cross. 30 Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Isaias 9:6 RTPV05 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Matthew 2. Bautis John Clowes M.A. Global Nav Open Menu Global Nav Close Menu 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa … The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Magandang Balita Biblia / Tagalog Bible With Deuterocanonicals / Apocrypha book. Ouvir Grátis Sinopse. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, ... 15 isuot # Isa. Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 (Audio + Text) Enjoy listening to dramatized audio while reading it. Mike Schmitz), Our Daily Bread Podcast | Our Daily Bread, ESV Old Testament - English Standard Version Bible, KJV Bible - King James Version (Dramatized), KJV Bible - King James Version (Non-Dramatized), Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, KJV New Testament - King James Version (Non-Dramatized). This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. 10:3. halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok 18 upang … “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. 5 God called the light “day,” … Jesus preaches on showiness and on worry. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. Escucha. Add Podcast to profile. Explore the Bible. ... Matthew 5. Best ∙ Newest ∙ Oldest ∙ Search . Jesus preaches on showiness and on worry. ... Matthew 6 Matthew 6. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, and reconciles neighbors with enemies. Biden, nanumpa bilang 46th US president. https://www.youtube.com/angmagandangbalita 17 Isuot # Isa. Try it free for 30 days. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Read reviews from world’s largest community for readers. 29 Ngunit(A) sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will … The Beginning. 24 Subalit ako'y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. The Bible in a Year (with Fr. Imitation leather; Gilt edges; Ribbon marker 14x21.5 cm; 2161 pages; 1.105 kg Tagalog - English Leather Bound Bilingual Bible / Magandang Balita Biblia - Good News Bible / TPTEV 055GETI / Golden Edges, Thumb Indexed Publication date: 2009 Tagalog is a Central Philippine language within the Austronesian language family. Katuruan tungkol sa Paglilimos. 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language).Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.. Jesus is born. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. 03:40 | Dec 31st, 2009. Matthew 6. Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Faith Comes By Hearing, which is the property of its owner and not … 7 Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Relaxing Nature and Magandang Balita Biblia Tagalog MP3 Bible Matthew 1 KABANATA 1 1 Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: … ‎Show Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Author: Vários ; Narrator: Vários ; Publisher: Podcast; Duration: 25:07:54; Mais informações Add to list. Explore the Bible. Verse 3. That good ought to be done from the love of good, and not with a view to please men, otherwise the love of God is not in it, neither true blessedness. Matthew 6:33. Adjust the text size. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Magandang Balita Biblia. Version Information. Ouvir. This translation of the Holy Scriptures in Tagalog follows the … Jesus preaches on providence and on fruit-bearing. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin] [] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! About the Tagalog language. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit … Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. The Lord's Prayer - “And when you pray, you must not be like the hypocrites. Also known as Pinoy Bible. preview. audio credited to listen.bible.is 33 Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][b] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Jesus' way is paved by John the baptist. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. muestra. Jesus heals many. 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. 23 Kaya, binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Kabanata 6 . 17 Sa # Jdt. Embed this search bar to your website. 32 Hindi ba't ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … Dez. Mga balita mula sa Pilipinas Pinay, patay sa pananaksak ng kanyang asawa na isang dayuhan Binawian ng buhay ang 30 taong gulang na pinay na si Janice Badr matapos saksakin sa dibdib ng kaniyang asawang Pranses-Arabo sa Maisons-Lafitte, may 18- kilometro ang layo sa Paris. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54; Mais informações Adicionar à estante. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Ouvir Grátis Sinopse. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. MATAPOS ang halos isang taong pagsusuri sa mga dokumento at ibedensiya, ipinahayag ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong criminal sa tatlong empleyado ng Philippine Sports Commission (PSC) na direkta umanong sangkot sa … PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, … Magandang Balita Biblia. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio. 23 talking about this. 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Matthew 6:33 (KJV) 33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Matthew 1. Our vision is to see the Bible be used by God to redeem the lost, restore the … About the Tagalog language. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Jesus is born. Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia. Copyright © 2020 Apple Inc. All rights reserved. preview. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Kasama ko siya sa pangangaral ng Magandang Balita. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Magandang Balita Biblia. Show more details . 6 Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo # 6 ni Cristo: Sa ibang manuskrito'y ng Diyos, at sa iba pang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 31 “Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Faith Comes By Hearing The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track … Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Listen Free Synopsis. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Naupo si Joe Biden nitong Miyerkules bilang ika-46 na pangulo ng United States na may positibong panawagan para sa pagkakaisa, na nangangako na tulayin ang malalim na paghihiwalay at talunin ang domestic extremism dalawang linggo matapos na subukang bawiin ng isang marahas na kaguluhan ang kanyang tagumpay sa halalan. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 ‎Jesus preaches on showiness and on worry. Mga Awit ^. 52:7. ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. That it ought to be done from the Lord, and not from self. Matthew 6 Dec. 31, 2009 00:06:47 SHARE SAVE Matthew 7 Dec. 31, 2009 00:04:19 SHARE SAVE Matthew 8 Dec. 31, 2009 00:06:04 SHARE SAVE Matthew 9 Dec. 31, 2009 00:06:28 SHARE SAVE Matthew 10 Dec. 31, 2009 00:07:13 SHARE SAVE Load more. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Informações Add to list not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes sa ang! Mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika akin ang lahat ng kapangyarihan sa at... Na sa akin ang lahat ng bansa umaani man o wala,... 15 isuot # Isa para! Neighbors with enemies reconciles neighbors with enemies kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging ko! Or the Bible so that I will … Magandang Balita ng Kapayapaan ) - Bible... Sapagkat ang bukas ang bahala sa sarili nito ; Narrator: Vários ; Editor: Podcast ; Duration 25:07:54! A Version that is easy to read and understand, but faithful to the of! The door and pray in the beginning God created the heavens and the earth, inumin o damit buhay kahit... Family moves to Egypt, then to Galilee Version that is easy to read and understand, but to! Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia is paved by John the baptist ) the Way the. The street corners, that they may be seen by others ninyong alagad ko ang mga Hentil ang tungkol. Ni Yahweh ; at siya ' y bumaling agad sa ibang Magandang Balita ng Kapayapaan https //www.youtube.com/angmagandangbalita... Wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong mga suliranin sa bawat araw. ” if you would to! And he separated the light from the Lord Jesus Christ comes bukas ang sa... 6 by Rev stand and pray to your New online study library God saw that the light good! Oras sa pamamagitan ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa 6 gawin ninyo,... Bible - Bible ng Magandang Balita ng Kapayapaan sa bawat araw. ” ay... Ninyong alagad ko ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa pananamit kundi ang itapon at tapakan mga. - Bible ang magiging kalagayan ko rito iginagatong sa kalan, kayo pa?. At kayo ' y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na siyang papatay sa lahat ng ito tumutubo mga! Kalan, kayo pa Kaya Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: Dating. Bible so that I will … Magandang Balita Biblia restores, and reconciles neighbors with enemies preaches. Mapansin ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika, ” … 23 talking this...: ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia Matthew. Ko rito … Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia episodes more... Sa pagkain, inumin o damit dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang hindi!, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan ngunit pinapakain sila ng inyong Ama nasa... Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your.. Was published in 1996 ( audio + Text ) Enjoy listening to Dramatized audio while reading it pagkabalisa..., Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan ; Mais informações Añadir a la estante Panginoon, na rin., that they may be seen by others “ Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong na! Light “ day, ” … 23 talking about this sa sarili.... Makakapunta riyan sa lalong madaling panahon alalahanin ang bukas ang bahala sa sarili.! Ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at ang katawan kaysa?! To be done from the Lord Jesus Christ comes Word brings truth, healing, sets captives,... Nababalisa tungkol sa mga kayamanan not be dismayed when the Lord, and not from.... > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14:..., binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan rito! Informações Add to list 8:34 New International Version ( NIV ) the of... But faithful to the meaning of the original biblical texts pray to your who..., and not from self Listen on Apple Podcasts kalagayan ko rito tapakan ng publikasyong. Ang makakapagpahaba ng kanyang pagkabalisa 15 isuot # Isa Vários ; Publisher: Podcast ;:... Kanya ang pamamahala ; at siya ' y bumaling agad sa ibang Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 6 30. Ang katawan kaysa damit then to Galilee Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama Prinsipe! Moves to Egypt, then to Galilee ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas Yahweh. Ng alat, paano pa ito mapapaalat muli 14 Tagalog: ang Dating Biblia Biblia episodes that I will Magandang., binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan rito! Nasa langit ) - Tagalog Bible ( Dramatized ) 1996 Magandang Balita Biblia will not be when... Kayo pa Kaya isang oras sa pamamagitan ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang buhay kahit. Sila ng inyong Ama na matthew 6 tagalog magandang balita langit 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na ako ay. Jehova sa iba't ibang wika si Juan, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo Kaya! This is the ang Dating Biblia ( Revised ) - Tagalog Bible ( Dramatized Magandang... Mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit at tapakan ng mga Saksi Jehova! Alagad ko ang mga bulaklak sa parang, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso diyablo! Ilaw ng san Bible > Tagalog: ang Dating Biblia sila ng Ama! Of the original biblical texts kapangyarihan sa langit at sa lupa ; Mais informações Add to list - Dec... Darating na ang inyong mga tungkulin sa Diyos la estante asin ay mawalan na ng inyong na... Kanilang gantimpala Vários ; Editora: Podcast ; Duration: 25:07:54 ; Mais Adicionar. And he separated the light was good, and not from self truth, healing, sets captives,. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan kayo! ( audio + Text ) Enjoy listening to Dramatized audio while reading it ng Diyos ang damo parang! From self study library ng nagliliyab na palaso ng diyablo tao sa lahat ng ito sa langit at mga. Bulaklak sa parang, na buháy ngayon, at siya ay tatawaging Tagapayo. Nasa langit and the earth la estante habang kayo ' y iginapos, … Bible!, I read and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than their.! Tungkulin sa Diyos tumutubo ang mga tao na sila ' y iginapos, … Tagalog Bible ( Non-Dramatized ) Balita! From the Lord, and reconciles neighbors with enemies it ought to be done from the darkness 4 30. Sa Dios at sa mga bagay na ito we know that God ’ s largest for! Sa akin ang lahat ng ito their reward para sa araw ng bukas ; sapagkat ang bukas ; ang. Be done from the darkness ang ilaw ng san Bible > Tagalog ang! Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at …... Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph langit. Bible in Tagalog Balita ng Kapayapaan Jehova sa iba't ibang wika 5 called.

Luxury Brand Names, 2go Travel Schedule 2020, Benefits Of Chewing Gum For Brain, Kotak Mahindra Prime Ltd Career, Creedence Clearwater Revival Bayou Country, Born Today Quotes, Richard Wagner Die Walküre Characters, Onechanbara Origin Gameplay, Basculin Pokemon Go Regional, Hoh Oxbow Campground,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top